Ομάδες προετοιμασίας για πρωτάκια

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου ετοιμάζονται να περάσου την πόρτα του μεγάλου σχολείου.
Με στόχο την προετοιμασία των παιδιών του νηπιαγωγείου για την ομαλή είσοδο στην Α΄ δημοτικού δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα στο οποίο τα παιδιά εκπαιδεύονται :

  • Στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη στην ανάγνωση και τη γραφή.
  • Στην πρώτη γραφή και ανάγνωση.
  • Στην ανάπτυξη προφορικού λόγου.
  • Στην κατανόηση και την εκμάθηση προμαθηματικών και βασικών μαθηματικών εννοιών.
  • Στην κατανόηση και στη τήρηση των κανόνων της τάξης.
  • Την κοινωνικοποίηση.
  • Την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και στην διατήρηση της προσοχής.

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί ως μέσω εκπαίδευσης το παιχνίδι, τις κάρτες, το αισθητηριακό υλικό (άμμο, πλαστελίνη), τα παραμύθια έτσι ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας.
Η ομάδα αποτελείται από 3-5 άτομα. Βασική αρχή της ο σεβασμός στο ρυθμό μάθησης και στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μέλους της.