Ομάδες Γονέων – Φροντιστών Ατόμων με Αυτισμό

Πρόγραμμα Cygnet

Το πρόγραμμα Cygnet είναι ένα δομημένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών δυσκολιών του Αυτισμού και κατεπέκταση στην εκπαίδευση και την υποστήριξη γονέων και φροντιστών ατόμων στο Αυτιστικό φάσμα.
Το πρόγραμμα – εκπαίδευση αποτελείται από 7 συνεδρίες οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης.

  • Συνεδρία 1η: Τι είναι αυτισμός
  • Συνεδρία 2η: Επικοινωνία
  • Συνεδρία 3η : Αισθητηριακά θέματα
  • Συνεδρία 4η :Κατανοώντας τη συμπεριφορά
  • Συνεδρία 5η :Διαχείριση συμπεριφοράς
  • Συνάντηση 6η : Αδέλφια
  • Συνεδρία 7η : Ελεύθερη συζήτηση.

Η συνάντηση παρακολούθησης follow up γίνεται τρεις μήνες μετά του τέλους του προγράμματος με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαία υποστήριξη.

Οι διάρκεια των συνεδριών είναι δυο μίση με τρεις ώρες.

Από την παρακολούθηση του ομαδικού αυτού προγράμματος ωφελούνται κυρίως

  • γονείς που έχουν πάρει πρόσφατα διάγνωση για το παιδί τους
  • γονείς που επιθυμούν να μάθουν Περισσότερα... για τις ανάγκες του παιδιού τους
  • φροντιστές που παρέχουν άμεση φροντίδα σε άτομα με αυτισμό

Η ομάδα αυτή ωφελεί την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών γονέων παιδιών με αυτισμό που έχουν ως απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και την δική τους.