Υπηρεσίες

Υπηρεσίες λογοθεραπείας με σκοπό την έγκυρη αξιολόγηση, την πρώιμη παρέμβαση και την αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, ο έφηβος και ο ενήλικας.

Οι υπηρεσίες μου βασίζονται σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους με στόχο το παιδί, ο ενήλικας και η οικογένεια να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα.
Οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και διαρκούν 45 λεπτά.
Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Λογοθεραπεία στο σπίτι

Λογοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατ οίκον εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ο θεραπευτής αξιολογεί το παιδί, τον έφηβο ή τον ενήλικα μέσω σταθμισμένων εργαλείων και οργανώνει την αποκατάσταση σύμφωνα με....

Περισσότερα...

Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Ομάδες Γονέων – Φροντιστών Ατόμων με Αυτισμό

Το πρόγραμμα Cygnet είναι ένα δομημένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών δυσκολιών του Αυτισμού και κατεπέκταση στην εκπαίδευση και την υποστήριξη γονέων και φροντιστών ατόμων...

Περισσότερα...

 

Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD)

Είναι ένα πρωτοποριακό ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που απευθύνεται σε παιδιά που εμφανίζουν επικοινωνιακές δυσκολίες, φοβίες ,άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ΔΕΠΥ. Το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα...

Περισσότερα...

 

Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Αγωγή Κοινότητας – Πρόληψη - Ενημέρωση

Στα πλαίσια της έγκυρης πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα οργανώνονται τακτικές επισκέψεις και ομιλίες σε χώρους όπου σχετίζονται άμεσα με το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα με στόχο την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση άλλων...

Περισσότερα...

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων- Εξωτερικά προγράμματα
Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων- Εξωτερικά προγράμματα

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων - εξωτερικά προγράμματα επωφελούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νευρολογικές διαταραχές, αισθητηριακές δυσκολίες, παιδιά με σύνδρoμο Asperger, με αυτισμό και με συναισθηματικές δυσκολίες...

Περισσότερα...

Ομάδες προετοιμασίας για πρωτάκια
Ομάδες προετοιμασίας για πρωτάκια

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου ετοιμάζονται να περάσου την πόρτα του μεγάλου σχολείου. Με στόχο την προετοιμασία των παιδιών του νηπιαγωγείου για την ομαλή είσοδο στην Α΄ δημοτικού δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα στο οποίο...

Περισσότερα...