Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD)

Είναι ένα πρωτοποριακό ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που απευθύνεται σε παιδιά που εμφανίζουν επικοινωνιακές δυσκολίες, φοβίες ,άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ΔΕΠΥ.

Το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα συνδυάζει τις τέχνες του θεάτρου και τεχνικές από θεραπευτικές μεθόδους της ψυχολογίας όπως τη Γνωσιακή και τη Συμπεριφορική θεραπεία.

Οι θεατρικές τεχνικές χρησιμοποιούνται με στόχο να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το κίνητρο και το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση στους επιμέρους στόχους.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού, η αντίληψη των συναισθημάτων και η διαχείριση τους, η αντίληψη της πρόθεσης των άλλων και των σκέψεων τους, η ενίσχυση της φαντασίας και της ευελιξίας της σκέψης, η ενίσχυση της αφαιρετικής σκέψης.

Ακόμη ο έλεγχος της παρόρμησης και η αύξηση της συγκέντρωσης- προσοχής. Η ανάπτυξη της κεντρικής συνοχής, δηλαδή, η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να συνδυάζουν τα στοιχεία και να εξάγουν σωστά συμπεράσματα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συζήτησης όπως η έναρξη διαλόγου, η διατήρηση θέματος συζήτησης και η λήξη με κατάλληλο τρόπο.

Οι συνεδρίες του μοντέλου αυτού οργανώνονται με συγκεκριμένη δομή. Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν βιωματικά σε μια φανταστική ιστορία, όπου καλούνται να λύσουν ένα «μυστήριο» μέσα από μια σειρά δοκιμασιών.

Είναι κυρίως ομαδικό πρόγραμμα 5-7 ατόμων. Για την σύσταση της ομάδας πραγματοποιείται λεπτομερής αξιολόγηση του παιδιού. Οι στόχοι ορίζονται με βάση τις ανάγκες των μελών της ομάδας και των ενδιαφερόντων τους.