Αγωγή Κοινότητας
Πρόληψη - Ενημέρωση

Στα πλαίσια της έγκυρης πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα οργανώνονται τακτικές επισκέψεις και ομιλίες σε χώρους όπου σχετίζονται άμεσα με το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα με στόχο την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση άλλων ειδικοτήτων ( όπως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) που συνδέονται άμεσα με παιδιά, έφηβους και ενήλικες που χρήζουν λογοθεραπεία.