Πότε απευθυνόμαστε σε ένα λογοθεραπευτή.

Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού περνά μέσα από στάδια.

Ο λογοθεραπευτής είναι ο καταρτισμένος ειδικός για να αξιολογήσει την γλωσσική εξέλιξη του κάθε παιδιού σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία.

Απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τις παρακάτω χαρακτηριστικά γα την αξιολόγηση της γλωσσικής του ανάπτυξης.

 • Δεν ανταποκρίνεται στο όνομα του.
 • Δεν έχει συγχρονισμένη βλεμματική επαφή ή είναι μικρής διάρκειας.
 • Δεν εκφράζει τις ανάγκες του και δεν υπάρχει πρόθεσης επικοινωνίας.
 • Χρησιμοποιεί εξωλεκτική επικοινωνία για να εκφραστεί.
 • Χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές προτάσεις για να εκφράσει μία επιθυμία.
 • Το παιχνίδι του δεν είναι οργανωμένο, οι ενέργειες είναι αποσπασματικές χωρίς να δημιουργεί ένα σενάριο με αρχή – μέση – τέλος.
 • Δεν κατανοεί και δεν εκτελεί εντολές.
 • Δεν ολοκληρώνει δραστηριότητες.
  Δεν διηγείται απλά γεγονότα.
 • Δεν είναι καταληπτή η ομιλία του από τρίτους.
 • Δεν χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο.
 • Εκφράζεται με μικρές προτάσεις 2-3 λέξεις.
 • Ο λόγος του χαρακτηρίζεται από γραμματικά και συντακτικά λάθη.
 • Επαναλαμβάνει τη πρώτη συλλαβή από μια λέξη.
 • Επιμηκύνει τον πρώτο ήχο μίας λέξης Δεν αρθρώνει σωστά όλα τα φωνήματα.

Εάν σας απασχολεί η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Μην επαναπαυθείτε διότι η έγκυρη διάγνωση και η έγκυρη πρόληψη οδηγούν στην αποκατάσταση των δυσκολιών.