Λογοθεραπεία - Δήμητρα Μιχαλοπούλου

Σας καλωσορίζω σε έναν σύγχρονο θεραπευτικό χώρο που δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή για να βρεθεί κοντά στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα και την οικογένεια.

Βασική αρχή του ο σεβασμός των ατομικών ιδιαιτεροτήτων.

Προσφέρονται υπηρεσίες λογοθεραπείας με σκοπό την έγκυρη αξιολόγηση, την πρώιμη παρέμβαση και την αποκατάσταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, ο έφηβος και ο ενήλικας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τεκμηριωμένα εργαλεία (σταθμισμένα τέστ στην Ελληνική γλώσσα) και έγκυρο επιστημονικό υλικό. Με τη χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων στοχεύουμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Περισσότερα ...