Δήμητρα Μιχαλοπούλου

Λογοθεραπεύτρια.

Αποφοίτησα από το τμήμα Λογοθεραπείας Ηπείρου  το 2008. Είμαι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών.

Από το 2008 εργάζομαι σε ιδιωτικές θεραπευτικές μονάδες στην Αττική και έχω αποκτήσει εμπειρία τόσο σε αναπτυξιακές όσο και σε εξελικτικές διαταραχές.

Η εμπειρία μου στην παράλληλη στήριξη παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή σε σχολικό πλαίσιο είναι μεγάλη.

Εκπαιδεύτηκα  στην χορήγηση των αξιολογητικών δοκιμασιών:

  • «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου»
  • «Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας»
  • «Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης»
  • «Φωνολογικό test»
  • «Μέταφων test»

Ειδικεύτηκα

  • Στο σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας (PECS) για παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή   (ΔΑΔ)
  • Στη δομημένη εκπαίδευση του συστήματος TEACCH
  • Στο   γλωσσικό πρόγραμμα  «Macaton»
  • Στη μέθοδο « ΤΗΕ DIR/ FLOORTIME APPROACH»
  • Στη μέθοδο του Γνωσιακού Συμπεριφερικού Δράματος

Είμαι πιστοποιημένη οργανώτρια ψυχο-εκπαιδευτικών ομάδων για γονείς με παιδιά  με ΔΑΦ (CYGNET).

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος μου για την λογοθεραπεία παρακολουθώ συνεχιζόμενα εποπτικά - εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την αναπτυξιακή λογοθεραπεία, τον τραυλισμό και την αφασία.

Σήμερα εργάζομαι στον ιδιωτικό μου χώρο στο Αιγάλεω.

Αναλαμβάνω συνεδρίες κατ’ οίκον καθώς διατηρώ εξωτερικές συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς στην Αττική.